Contributie 2018

Door de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 zijn de volgende contributies en tarieven voor het nieuwe verenigingsjaar vastgesteld:

Lees meer