Bardienst

TC Bakkum exploiteert een bar in eigen beheer. Elk seniorlid is per seizoen verplicht 2 x 3 uur een bardienst te draaien. Vrijwilligers draaien 1 x 3 uur een bardienst. 80+ers zijn vrijgesteld van bardienst. Aan het begin van het seizoen wordt je per mail opgeroepen om jezelf in te schrijven via internet, zodat je bardienst kan draaien op een dag en tijdstip dat het jou uitkomt. Als je competitie speelt, draai je een extra bardienst met je team. De teams van de zaterdagcompetitie draaien een bardienst tijdens een van de zondagcompetitiedagen en andersom. Tijdens de bardiensten krijg je twee consumpties (af te rekenen met de bardienstpas). 

Het is mogelijk om je bardienst voor het seizoen begint af te kopen. 
Dit kost 75 Euro per bardienst, dus 150 Euro in totaal. Dit is bewust hoog, omdat we het liefst willen dat iedereen bardienst draait. 

Ben je toch verhinderd regel je zelf vervanging!
Wanneer je om wat voor reden dan ook geen bardienst kan draaien of verhinderd bent op het moment dat je een bardienst hebt, moet je zelf voor vervanging zorgen.

Lukt het niet om te ruilen of (tennis)vrienden te vragen de bardienst over te nemen dan kunt u een beroep doen op de pool van barvrijwilligers om uw bardienst over te nemen. Deze regel is niet bedoeld om uw bardienst af te kopen. Er dient dan ook sprake te zijn van een geldige reden.

Hiervoor gelden enkele regels:

 • Je zorgt zelf voor vervanging
 • Je zoekt zelf in de vrijwilligerspool iemand die uw bardienst wil overnemen
 • De overname kost € 15,- per uur, bij een bardienst van 3 uur is dat dus € 45,-
 • Je regelt onderling de betaling
 • Als je een vrijwilliger gevonden hebt mail je de gegevens (bardienst en vervangende vrijwilliger) naar barcommissie@tcbakkum.nl 
 • Als je je bardienst niet vervult en, om wat voor reden dan ook, niet voor vervanging hebt gezorgd, blijft de normale boeteregeling gelden.

Onderstaand een overzicht van barvrijwilligers die tegen betaling je bardienst kunnen overnemen:

 • Cecile Meenink – 0624217400 
 • Jacqueline Meijer – 0613335698
 • Roos Bes – 0653755650
 • Ruud Lokenberg – 0620444279
 • Marco Schuitman – 0612205066
 • Corrie de Haan – 0653412842
 • Karin Stobbe - 0644074352 
 • Nanja Zweet - 0645462277

Maar, in principe gaan we er vanuit dat je gezellig zelf je bardiensten komt vervullen!

Wanneer je niet komt opdagen krijg je een boete van € 90. 
Wanneer jij (of je vervanger) niet komt opdagen wordt er een boete in rekening gebracht van € 90 per bardienst. 

Geblesseerd?
Wanneer u geblesseerd bent of voor langere tijd ziek dan kunt u een verzoek indienen bij de barcommissie voor vrijstelling van het draaien van de bardiensten.

Vragen?
Voor vragen over de bardienst kun je terecht bij de barcommissie: barcommissie@tcbakkum.nl