Lidmaatschap

Contactgegevens leden- en contributieadministratie:
Mieke Opdam
E-mail: ledenadministratie@tcbakkum.nl

Lid Worden van TC Bakkum?
Inschrijfformulieren vindt u op deze pagina

Extra informatie:

CONTRIBUTIES & TARIEVEN BAANHUUR
Zie tabblad contributie.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Wilt u met ingang van het komende seizoen geen lid meer zijn van TC Bakkum, dan moet u vóór 1 november van het voorafgaande jaar uw lidmaatschap schriftelijk (per e-mail mag ook) opzeggen bij de ledenadministratie. Bij opzegging tussen 1 november en 28 februari wordt € 37,50 in rekening gebracht. Na 28 februari wordt het volledige contributie bedrag in rekening gebracht en kun je dus het hele jaar nog vrij spelen.
Opzegging sturen aan: ledenadministratie@tcbakkum.nl

OPSCHORTEN LIDMAATSCHAP (Huishoudelijk Reglement Art. 4)
Leden die hun lidmaatschap tijdelijk willen opschorten, kunnen hiertoe vóór 1 november van enig jaar een verzoek indienen bij het bestuur. Het lidmaatschap wordt dan omgezet in niet-spelend lid (€ 37,50). Het lid blijft wel verplicht om  bardienst te draaien.

ONDERBREKEN SPEELRECHT (Huishoudelijk Reglement Art. 3)
Beleid ten aanzien van restitutie contributie in verband met ziekte, zwangerschap of blessures. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
1. Bij melding vóór 1 maart zal de totale contributie (minus de verplichte KNLTB kosten à € 37,50) worden terugbetaald.
2. Bij melding vóór 1 juli zal de helft van de contributie worden terugbetaald. Bij twijfel kan de vereniging vragen een doktersverklaring te overleggen.

Het lidmaatschap wordt omgezet in een niet-spelend lidmaatschap. Indien men weer spelend lid wil worden, dient dit bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Dit kan op elk gewenst moment. Er zal dan vanzelfsprekend wel weer contributie betaald moeten worden, de hoogte hiervan is afhankelijk van het tijdstip.

* Wijzigingen
Wanneer je persoonlijke gegevens wijzigen, zoals wanneer je verhuist of wanneer naam, telefoonnummer of e-mailadres zijn gewijzigd, kun je dit zelf aanpassen door in te loggen op de website (rechtsboven).
Je studentenkaart moet je elk jaar opsturen naar de ledenadministratie om studentenkorting te ontvangen.

* Studenten
Studenten tot en met 27 jaar krijgen korting op de contributie. Zij moeten elk jaar voor 1 januari een kopie van hun studentenpas inleveren bij de Ledenadministratie. Als de kopie van de studentenpas te laat wordt ingeleverd, wordt de studentenkorting pas aan het eind van het seizoen terugbetaald. Kijk bij tabblad contributie voor de geldende studentencontributie.

* Ledenpas
De KNLTB geeft geen ledenpassen meer uit. Bestaande leden zijn wel nog in bezit van een pas. Indien deze kwijtgeraakt worden, zullen niet meer worden vervangen. 

Contributie Overzicht