Rectificatie Umpire Maart

In de Umpire van Maart staat op bladzijde 17 foutieve informatie. De juiste gegevens zijn: 
Alle senioren geboren in 1945 en daarna tot en met 1996 zijn verplicht twee bardiensten te draaien. Vrijstelling voor bestuurs- en commissieleden en baco's.
Dit jaar is er geen gedeeltelijke vrijstelling. 

De barcommissie

Nieuws overzicht