Gemeente geeft geen toestemming voor tennisballon

tennisballon

Allereerst willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst en voor de enthousiaste reacties die we daarin hebben ontvangen. Helaas heeft de gemeente geen toestemming gegeven voor onze plannen. 

Heb je de resultaten van de vragenlijst nog niet gezien? Deze kun je hier teruglezen.

Helaas hebben wij een negatief oordeel gehad vanuit de gemeente. De plannen voor de ballon zouden in strijd zijn met de regels van het bestemmingsplan. Daarnaast zou het niet passen in de gebiedsvisie voor de Zanderij en hebben omwonenden de gemeente verzocht geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van de tennishal. 

Na overleg met verschillende betrokkenen hebben we besloten geen bezwaarschrift in te dienen, omdat de kans van slagen nihil is. De enige manier waarop het op termijn wellicht zou lukken is door te lobbyen bij verschillende politieke partijen. Maar op het moment hebben wij de indruk dat geen partij zijn handen wil branden aan het Zanderij dossier. 

We vinden het heel erg jammer dat ons plan voor de tennisballon op korte termijn geen doorgang zal hebben. We parkeren het idee voor nu.

 

 

Nieuws overzicht