Resultaten vragenlijst Tennisballon

Wordcloud nieuwjaarswensen

Een paar weken geleden hebben wij jullie een vragenlijst gestuurd om de interesse te peilen onder de leden voor binnen tennissen in de winter. In dit nieuwsberichtje zullen wij de resultaten met jullie delen.

De vragenlijst is door 314 leden ingevuld. De belangrijkste resultaten zijn dat een grote meerderheid (bijna 80%) geïnteresseerd is in binnen tennissen in de winter. Leden zijn erg verdeeld over de voorkeur voor flexibel kunnen afhangen en een vast uur reserveren. De mogelijkheden hiervoor zullen verder worden onderzocht. Verder is opvallend dat zo'n 95% geen bezwaar heeft tegen zelf drankjes regelen achter de bar tijdens de winterperiode. Ook hebben veel mensen aangegeven te willen helpen bij het opzetten en afbreken van de tennisballon aan het begin en einde van de winterperiode, dat is heel erg fijn! Verder zagen we dat veel mensen (65%) geïnteresseerd zijn in meer informatie en naar de informatieavond willen komen. Er zijn veel vragen over precieze kosten en de opbrengsten voor de club, dit zal zeker aan bod komen tijdens deze avond, net als de andere vragen die zijn gesteld. De laatste vraag was of jullie nog een nieuwjaarswens hadden voor TC Bakkum. Van de antwoorden hierop hebben we een Wordcloud gemaakt (de woorden die het grootst staan afgebeeld zijn het vaakst genoemd), die we bij dit stukje hebben gevoegd.

Het viel op dat veel mensen het een goed initiatief vinden en enthousiast zijn, dat doet ons goed! Het is nog even afwachten of de gemeente het plan goedkeurt. Mocht dit het geval zijn, dan gaan we verder met het ontwikkelen van de plannen en zal een informatieavond volgen. We houden jullie op de hoogte!

Hieronder kun je een powerpoint downloaden waarin alle resultaten te zien zijn. 

 

 

Downloads:

Nieuws overzicht