Sponsorcommissie

Voeg je bij Kees Spil en Julian Nooij om de sponsorcommissie meer slagkracht te geven. 

Ben je niet zo goed is sponsors werven, dat geeft niet, want er zijn meerdere functies binnen een commissie. 

Klik verder voor meer informatie

Sponsorwervers 
De sponsorwerver werft actief nieuwe sponsoren en zorgt ervoor dat de relatie met huidige sponsoren wordt onderhouden. Eén van de sponsorwervers zal ook verantwoordelijk zijn voor de operationele zaken, zoals het bestellen van windschermen, reclameborden, e.d..

Voorzitter 
De voorzitter bewaakt de uitvoering van het beleid en draagt zorg voor de communicatie met het bestuur (de voorzitter) van TC Bakkum en de sponsorcommissie.

Secretaris
De secretaris notuleert het periodiek overleg, plant overleggen met de commissie in. 

Penningmeester 
De penningmeester stelt de sponsorcontracten op en verstuurt de facturen.

Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij Kees Spil (keesspil@hotmail.com).

Doel van de sponsorcommissie
De sponsorcommissie verwerft aanvullende financiële middelen voor de club, mede in de vorm van sponsorgelden, om onder andere invulling te kunnen geven aan het selectie- en jeugdbeleid van TC Bakkum. De sponsorovereenkomsten die worden afgesloten moeten voor zowel TC Bakkum als de sponsoren profijtelijk zijn. Voor de evenementen Dutch Junior Open, Bakkum Dubbel toernooi, Clubkampioenschappen en Van Keeken Jeugdweek wordt door de betreffende commissies zelf sponsoren geworven. De voorzitters van deze commissies stemmen hun plannen tijdig af met de sponsorcommissie. 

Wie zitten er nu in de sponsorcommissie?

Vacatures overzicht