Bardienst

TC Bakkum exploiteert een bar in eigen beheer. Elk seniorlid is per seizoen verplicht 2 x 3 uur een bardienst te draaien. Vrijwilligers draaien 1 x 3 uur een bardienst. 80+ers zijn vrijgesteld van bardienst. Aan het begin van het seizoen wordt je per mail opgeroepen om jezelf in te schrijven via internet, zodat je bardienst kan draaien op een dag en tijdstip dat het jou uitkomt. Als je competitie speelt, draai je een extra bardienst met je team. De teams van de zaterdagcompetitie draaien een bardienst tijdens een van de zondagcompetitiedagen en andersom. Tijdens de bardiensten krijg je twee consumpties (af te rekenen met de bardienstpas). 

Ziek of verhinderd?
Wanneer je om wat voor reden dan ook geen bardienst kan draaien of verhinderd bent op het moment dat je een bardienst hebt, moet je zelf voor vervanging zorgen.

Lukt dat niet door te ruilen of door (tennis)vrienden te vragen dan hebben wij een pool van barvrijwilligers ter beschikking die uw bardienst willen overnemen.

Hiervoor gelden enkele regels:

 • U zorgt zelf voor vervanging
 • U zoekt zelf in de vrijwilligerspool iemand die uw bardienst wil overnemen
 • De overname kost € 10,- per uur, bij een bardienst van 3 uur is dat dus € 30,-
 • U spreekt zelf af met de vrijwilliger wanneer uw bardienst overgenomen wordt
 • U regelt onderling de betaling
 • Als u een vrijwilliger gevonden heeft mailt u zelf de gegevens (bardienst en vervangende vrijwilliger) naar barcommissie@tcbakkum.nl
 • U blijft zelf verantwoordelijk voor vervanging
 • Als u uw bardienst niet vervult en, om wat voor reden dan ook, niet voor vervanging heeft gezorgd, blijven de normale boeteregelingen gelden.
 • Tenslotte, de vervangingsafspraken en de betalingen worden ZELF en ONDERLING geregeld, De barcommissie en/of het bestuur staat hier volkomen buiten.

Maar, in principe gaan we er vanuit dat u gezellig zelf uw bardiensten kunt vervullen!

Onderstaand een overzicht van barvrijwilligers die tegen betaling uw bardienst kunnen overnemen:

 • Jacqueline Meijer – 06-13335698
 • Heidi Laan – 06-46585598
 • Ruud Lokenberg – 06-20444279
 • Marco Schuitman – 06-12205066
 • Corrie de Haan – 06-53412842
 • Karin Stobbe – 06-44074352

Wanneer je niet komt opdagen wordt er een boete in rekening gebracht van € 26,50 per bardienst plus € 11,00 per uur. Het is mogelijk om je bardiensten af te kopen. Hiervoor dien je wel een plausibele reden te geven. Dit kost €31,00 per bardienst.

Voor vragen over de bardienst kun je terecht bij de barccommissie: barcommissie@tcbakkum.nl