Wat leuk dat je lid wilt worden van TC Bakkum. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Zijn er al leden leden van uw gezin lid bij T.C. Bakkum wonende op dit adres?
Zo ja, hoeveel?
 
 
Met het insturen van dit formulier verklaart u kennis genomen te hebben
van de spelregels voor een lidmaatschap bij T.C. Bakkum en accepteert u dat
u 2 á 3 maal per jaar bardienst doet.
Tevens bent u op de hoogte dat u alleen aangenomen wordt als u het machtigingsformulier
die u hierna per mail ontvangt, ingevuld en ondertekend, bij TC Bakkum inlevert.
 
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging
opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.
Verdere informatie kunt u terugvinden op onze website tcbakkum.nl of neem contact op
met de ledenadministratie.
 
Meer informatie over de contributie vindt u hier
 
Beëindiging lidmaatschap: Wie niet vóór 31 oktober het lidmaatschap schriftelijk of per mail heeft
opgezegd bij de ledenadministratie blijft het daarop volgende jaar lid en is verplicht de voor dat jaar
geldende contributie te betalen.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*
Ik ga hiermee akkoord
Opmerking