De historie van TC Bakkum

1922
De heer Wilhelm E. van Keeken krijgt opdracht van de directie van het psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch om voor de ontspanning van het personeel een tennisbaan aan te leggen.

1923
Op 5 mei wordt de uit grijze cementtegels bestaande baan officieel geopend door Dr. Benders. Er waren 40 enthousiaste leden.

1926
Op 26 oktober wordt Tennisclub Bakkum opgericht. De club telt circa 80 leden en ook niet-Duin en Bosschers worden als lid toegelaten. De contributie bedraagt f 10,00 per jaar. De club sluit zich aan bij de Nederlandsche Lawntennis Bond. De heer Van Keeken wordt de eerste voorzitter en zal dat 25 jaar lang blijven, al die jaren gesecondeerd door de heer Wim Martens sr. als penningmeester.

1927
TC Bakkum neemt met twee teams deel aan de landelijke competitie.

1930
De cementtegelbaan wordt vervangen door een baan van rood gewapend beton.

1951
De heren Van Keeken en Martens benoemd tot resp. erevoorzitter en erelid. Truus Lankamp en Dick van der Horst nemen het initiatief tot het uitbrengen van een verenigingsorgaan “De Wandkrant”. Dit is de voorloper van het huidige clubblad “Umpire”.

1955 -65
Tijdperk van de heren Co Veltman en Van der Horst als bestuurders van de club.

1956
In dit jaar verhuist de club naar een nieuw tennispark “Onderlangs” met vier gravelbanen waarvan er één bestemd is voor de RK Tennisclub O.D.O. Voorzitter van TC Bakkum is de heer Joop A. Martens. De club heeft inmiddels 200 leden.
Voor de eerste keer wordt een open jeugdtoernooi georganiseerd. Het krijgt de naam “Van Keekentoernooi” als hommage aan de in 1953 overleden erevoorzitter Van Keeken, groot stimulator van het jeugdtennis bij TC Bakkum. Het toernooi zal in de loop der jaren uitgroeien tot de Dutch Junior Open, met grote internationale bekendheid.

1960
De heer Joop Martens benoemd tot erelid. Besloten wordt O.D.O. (waarvan de heer Harry van der Valk in 1958 voorzitter werd) op te doen gaan in TC Bakkum. De heer Van der Valk wordt bestuurslid voor de jeugd.

1964
De heer Wim T. Zaal benoemd tot erelid.

1965
“Een kleine commissie “ jeugdleden krijgt de taak het Van Keekentoernooi in eigen beheer ter hand te nemen. Marinette van Tergouw, Marijke Veltman en Dick Joosse bijten het spits af. Het toernooi wordt omgezet in een “Open jeugdtoernooi” van de Kring Alkmaar.

1966
Het 40-jarig bestaan wordt gevierd. Voorzitter is Ydo Fok.

1967
In verband met de noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats Onderlangs moet het tennispark naar elders worden verplaatst. In overleg met de gemeente Castricum starten de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuw tennispark met negen banen aan de Vinkebaan. Harry van der Valk is inmiddels voorzitter. Ledenaantal 270 (200 senior- en 70 juniorleden).

1968
Siem Keizer wordt jeugdtrainer. Er is een sterke opleving van de jeugd van TC Bakkum. Brenda van Keeken en Richard van Merkesteyn worden districtkampioenen van de jongere jeugd. Met Ronald van der Horst en Wilfred Metselaar worden zij opgenomen in de “centrumtraining” van de KNLTB.

1969
Op 4 mei 1970 wordt de Stichting Tennispark Vinkebaan bij notariële acte opgericht. Oprichters zijn de heren H. v.d. Valk, Nijdam, J. Joosse sr., C. Gerritse en mr. D. Buiskool.Het aantal leden van TC Bakkum is 341 (253 senior- en 88 juniorleden). Er is een wachtlijst met 234 gegadigden voor het lidmaatschap. Frans Wegdam maakt naam door de perfecte organisatie van het Van Keekentoernooi en hij wekt hiermee de interesse van de KNLTB.

1970
Op 1 augustus neemt de club vier nieuwe banen op de nieuwe locatie, Tennispark Vinkebaan in gebruik. Op 20 november wordt het nieuwe clubhuis in gebruik genomen. Ledenaantal 542 (369 senior- en 173 juniorleden). Wachtlijst: 204 personen.

1971
Per 24 juli worden nog vijf nieuwe banen in gebruik genomen. Het ledenaantal bedraagt 751 (506 senior- en 245 juniorleden). De wachtlijst omvat 168 personen. Het Van Keekentoernooi wordt voor het eerst op het nieuwe tennispark gehouden. Het aantal deelnemers bedraagt 250.

1972
Organisatie van het Van Keekentoernooi geheel verzelfstandigd. Het systeem van gastouders wordt ingevoerd.

1974
Het Van Keekentoernooi wordt een Bondsjeugdtoernooi (KNLTB). De organisatie bestaat uit een Van Keekencommissie van uitsluitend jeugdleden of jeugdige senioren, en het Van Keekenbestuur met oudere senioren.

1976
Tijdens het voorzittersschap van de heer Gert van Ravenzwaay viert de club haar 50-jarig bestaan. TC Bakkum telt dan 775 leden (245 jeugdleden en 500 seniorleden). De wachtlijst telt maar liefst 385 personen. Er zijn toekomstplannen voor een uitbreiding met 5 à 6 banen. Een initiatief van een aantal wachtlijstleden en het stichtingsbestuur resulteert in de oprichting van Tennisvereniging Castricum, die in de wijk Noord End een tennispark met 10 buitenbanen en een tennishal met 4 binnenbanen in gebruik zal nemen.

1978
De heren Harry P. van der Valk en Co Veltman benoemd tot erelid.

Ca. 1980
Vijf banen van Tennispark Vinkebaan worden voorzien van verlichting.

1986
Op initiatief van Geerteke Koelman, Hans en Simone Boske, Harold Dekker en Job Joosse jr. wordt het eerste Bakkum Dubbeltoernooi georganiseerd. Inmiddels staat dit toernooi bekend als het gezelligste toernooi in de regio.

1988
De heer Job Joosse Sr. wordt benoemd tot erelid.

1990
Het clubhuis wordt verbouwd en opnieuw ingericht.

1994
De heer Gé H. Bouwhuis wordt benoemd tot erelid.

1996
Er wordt een aparte materialenberging gebouwd en aan de Vinkebaanzijde wordt een afsluitbaar toegangshek geplaatst.

2001
De negen gravelbanen worden geheel gerenoveerd. Er worden een nieuwe lavalaag en toplaag aangebracht. Bij de gemeente wordt vergunning aangevraagd voor de bouw van een lichtinstallatie op de banen 6 tot en met 9. Bezwaar van de buren leidt tot een lange juridische procedure. Tijdens het voorzitterschap van mevrouw Tonny Hendriks viert de club haar 75-jarig bestaan. Het ledenaantal is 929 (746 senior- en 183 juniorleden). Het Van Keekentoernooi/Dutch Junior Open wordt voor de 45ste keer georganiseerd.
Het Bakkum Dubbeltoernooi beleeft zijn 15de editie.

2002
Mevrouw Nettie Ruijter wordt benoemd tot Lid van Verdienste.

2003
Na een voor de club positieve uitspraak van de rechter kan opdracht worden gegeven voor de plaatsing van de lichtinstallatie op de banen 6 t/m 9. Officiële ingebruikname: augustus 2003. Alle 9 banen zijn nu van verlichting voorzien. Het eerste team van TC Bakkum promoveert naar de eerste klasse zondagcompetitie. TC Bakkum telt 971 leden (751 senior- en 220 juniorleden).

2004
Grote toeloop van nieuwe leden maakt instelling wachtlijst nodig. TC Bakkum telt dit seizoen 780 senior- en 250 jeugdleden; het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde maximum per categorie. Het eerste team degradeert naar de tweede klasse zondagcompetitie.Keuken in clubgebouw geheel gerenoveerd en uitgebreid.

2005
Ook dit jaar is er een wachtlijst voor senior- en jeugdleden. De club telt 783 seniorleden en 255 jeugdleden. Het eerste team wordt kampioen en keert weer terug in de eerste klasse landelijke zondagcompetitie.

2006
In het tachtigste verenigingsjaar worden de volgende hoogtepunten opgetekend:

  • De club telt 786 seniorleden en 254 jeugdleden. Voor beide categorieën is er een wachtlijst. 
  • De heer Dick van der Horst wordt postuum benoemd tot erelid en de heer Hildo Kwast tot Lid van Verdienste.
  • Het eerste team handhaaft zich in de eerste klasse landelijke zondagcompetitie.
  • Het Biesterbos/Dutch Junior Open (vm. Van Keekentoernooi), beleeft zijn 50ste editie en het Bakkum Dubbeltoernooi zijn 20ste editie met een compleet nieuwe toernooicommissie.
  • Twee 25-jarige jubilea: Hans Gielink, parkbeheerder en Geert Koeman, hoofdtrainer.
  • Project Minitennisbaan met oefenmuur van start.

2007
Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement door Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Met de gemeente wordt een nieuwe erfpachtovereenkomst voor 30 jaar afgesloten. Looptijd tot 2036. De oude dubbele oefenkooi wordt vervangen door een minitennisbaan met aparte oefenmuur. Een verbeterd geautomatiseerd afhangbord en barreserveringssysteem voorzien in een behoefte. Het eerste team degradeert helaas naar de tweede klasse.

2008
Op 1 juli wordt het van overheidswege opgelegde rookverbod voor sportkantines van kracht. De uitkomst van een ledenenquête is de start van een proces dat moet leiden tot digitale distributie van het clubblad Umpire. De gedrukte versie blijft gehandhaafd voor leden, die niet over een internetverbinding beschikken en van degenen, die kenbaar hebben gemaakt de Umpire in gedrukte vorm te willen blijven ontvangen. Alle personen op de wachtlijst worden per het nieuwe verenigingsjaar toegelaten als lid.

2009
Het eerste team, dat uitkomt in de tweede klasse zondag van de KNLTB wordt kampioen en promoveert naar de eerste klasse. Ook het eerste jeugdteam wordt kampioen in de eerste klasse van de landelijke KNLTB-jeugdcompetitie. De clubaccommodatie wordt verrijkt met een pergola en terrasoverkapping. Het clubhuis kreeg nieuwe kozijnen en dubbele beglazing. Het clubblad Umpire wordt digitaal verspreid. Een beperkt aantal leden ontvangt nog een gedrukte versie. Tijdens Algemene Ledenvergadering van 24 november wordt voorzitter, Tonny Hendriks, benoemd tot erelid.

2010
Na ruim elf jaar voorzitterschap draagt Tonny Hendriks de voorzittershamer over aan Jan Frens. Ook dit jaar telt de club het maximum aantal leden. Er is een kleine wachtlijst. Het eerste team weet zich op knappe wijze te handhaven in de eerste klasse zondagcompetitie van de KNLTB. Het bestuur neemt een initiatief om met de inbreng van een 20-tal leden een toekomstvisie voor de club te ontwikkelen voor de komende drie tot vijf jaar. TC Bakkum krijgt een nieuwe huisstijl.