Update BaCo's

baco

In de bestuursvergadering van maandag 13 mei jl. is besloten de functie van baancommissarissen (BaCo) opnieuw in te stellen. Dit zal gebeuren met ingang van 20 mei aanstaande. Klik op lees meer voor informatie over de functie en verantwoordelijkheden van de BaCo.

Het volgende is afgesproken:

- De BaCo vervangt niet de bardienst en is alleen aanwezig om bijzondere situaties het hoofd te bieden. Een bacodienst duurt een week, van maandagavond t/m zondagavond vanaf 19.00 uur tot 23.30 uur (sluitingsuur clubhuis). 

- Tijdens toernooien neemt de toernooicommissie de functie van BaCo over.

- De bardienst behoudt haar verplichting om het clubhuis netjes achter te laten bij einde van de dienst. De laatste bardienst doet de lichten uit, sluit het clubhuis af en meldt dit aan de BaCo.

- In de map “bardienst” is een lijst ingevoegd met het schema /overzicht van de BaCodiensten, zodat duidelijk is welke BaCo dienst heeft.

Ook interesse om BaCo te worden? Dat kan! Meld je aan bij Hans Boske hansboske@icloud.com 

Nieuws Overzicht