Vacature bestuurslid PR en communicatie

Bestuurlijk en organisatorisch talent?

Help je club een handje!

Meld je aan als BESTUURSLID PR EN COMMUNICATIE

Door een aantal wijzigingen binnen het bestuur is de functie van Bestuurslid PR en Communicatie vrijgekomen. We willen de informatievoorziening naar de leden graag verbeteren, zodat de leden meer bij de vereniging betrokken worden en er meer interactie kan ontstaan. De communicatie dient de olie van de club te worden ten behoeve van ledenwerving en ledenbehoud.

De externe communicatie betreft het gebruik van social media en andere publieke uitingen. Hiermee willen we ons als vereniging meer gaan profileren voor behoud en de uitbreiding van ons ledenaantal (met name jeugdleden) vanwege het teruglopend ledenaantal binnen de tennissport.

Wat zijn de taken?

Externe Communicatie

 • Opstellen PR en Communicatieplan
 • Opstellen jaaragenda PR en Communicatie
 • Invulling geven aan cq coordineren social media (website, facebook, twitter, locale pers)

Interne Communicatie

 • Opstellen communicatieplan
  • Wat moet er gecommuniceerd worden
  • Wie moeten geinformeerd worden
  • Hoe wordt de informatie verstrekt

Overige Activiteiten

 • Coordineren indeling bardiensten en afhandeling correspondentie
 • Contactpersoon Commissies: Biesterbos Open, Bakkum Dubbel, Onderlinge, Openingstoernooi
 • Contactpersoon voor Recreatieve Senioren
 • Begeleiding nieuwe leden

Voor een groot deel betreft het hier een nieuwe functie. Dit betekent dat er veel vrijheid is om invulling aan de functie te geven. Uiteraard hoef je dit niet alleen te doen. Als bestuur willen we graag meedenken over de PR en Communicatie en zullen je daar dan ook intensief bij ondersteunen. Daarnaast kan er ook een aparte commissie geformeerd worden om invulling te geven aan de operationele taken op het gebied van PR en Communicatie. Denk hierbij aan redactionele stukken. Een commissie zorgt voor taakverlichting en teamspirit.

Wat verwachten wij van ons bestuurslid PR en Communicatie?

In ons collegiaal bestuur denkt hij/zij mee als het gaat om beleidszaken en het dagelijks reilen en zeilen in onze club. Hij/zij is een teamspeler, die het leuk vindt om er in overleg met de diverse commissievoorzitters voor te zorgen dat alle leden van TC Bakkum qua speeltijd en recreatief wedstrijdtennis voldoende aan hun trekken komen.

In principe gaan we ervan uit dat hij/zij bereid is deze functie drie jaar te bekleden.

Heb je er zin in om een extra dimensie te geven aan jouw lidmaatschap van onze tennisclub? Of denkt je iemand te kennen die geknipt is voor deze functie?

Neem dan contact op met

 • Marko Ducro, 0610786819 / e-mail: voorzitter@tcbakkum.nl
 • Ed de Haan, 0251655615 / e-mail: eddielecoq@hotmail.com

Namens het Bestuur

Marko Ducro

Nieuws Overzicht