Bardiensten

Om verschillende redenen kampen we met een tekort aan bardiensten. Hierdoor zijn we genoodzaakt de regels voor de bardienst aan te passen.

Door gunstige weersomstandigheden, de uitloop van het seizoen in winter, door onder meer de najaarscompetitie en jullie enthousiasme om zo lang mogelijk door te tennissen wordt het tennisseizoen steeds langer. Het ledenaantal is de afgelopen jaren echter gedaald. Hierdoor ervaren we een behoorlijk tekort aan bardiensten. Hoewel het ledenaantal weer iets omhoog kruipt sinds dit jaar is het nog steeds nodig meer bardiensten in te zetten. We hebben daarom besloten dat toch alle leden weer bardiensten moeten draaien. Dat betekent ook de vrijwilligers en de 70+-ers. Vrijwilligers moeten 1 bardienst van 3 uur draaien en de overige leden 2 bardiensten van 3 uur.

Je kunt je via de website inschrijven voor een bardienst. Hier zul je nog een mail over ontvangen. Let op: je moet je eerst ingeschreven hebben voor je bardienst voordat je je pasje kan ophalen. 

Nieuws overzicht