G-tennis: tennissen voor kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking

Deze winter is onder leiding van trainster Nikki Hakkesteegt een pilot gestart met een groepje kinderen die een verstandelijke beperking hebben. Het idee kwam voort uit gesprekken met verschillende ouders die kinderen met een verstandelijke beperking hebben. 

Elke woensdagmiddag hebben de kinderen les. In de les wordt momenteel veel gewerkt aan bal- en slagvaardigheid maar bovenal staat plezier maken voorop. Met de hulp van oudere kinderen die zelf ook bij TC Bakkum spelen, gaat iedereen aan het einde van de les met een grote glimlach naar huis.

Momenteel wordt een plan van aanpak geschreven om zo het G-tennis wat breder op te zetten. Het doel is om komend voorjaar G-tennis aan te bieden voor alle leeftijden. Exacte informatie volgt later. Wil je ook G-tennissen of vindt je het leuk om als vrijwilliger te helpen in de les? Voor vragen kan je terecht bij trainster Nikki Hakkesteegt. 

Nieuws overzicht