Opgeven voor wintertraining jeugd

Wintertennis

Vanaf nu is het weer mogelijk om je op te geven voor wintertraining. 

Er zijn twee verschillende groepen:

  • Jongste jeugd - blauw, rood, oranje
  • Jeugd - groen, geel

Jongste jeugd 
De jongste jeugd (blauw, rood, oranje) trainen in Sporthal de Bloemen in Castricum op dinsdag en vrijdag. De wintertraining bestaat, net als vorig jaar, uit 20 lessen van 45 minuten. Je kunt 1 keer of 2 keer per week lessen als je dat wilt. De kosten bedragen:

  • € 135,00 voor 1 keer per week
  • € 175,00 voor 2 keer per week

Jeugd 
De wintertraining voor de jeugd (groen, geel) zijn in Berg en Bal in Castricum en Sportcentrum Heemskerk. De training bestaat uit 20 lessen van 60 minuten. Je kunt 1 keer of 2 keer per week lessen als je dat wilt. De kosten bedragen:

  • € 197,50 voor 1 keer per week
  • € 350,00 voor 2 keer per week

Bij de indeling streven we ernaar de kinderen zoveel mogelijk 2x te laten trainen. 

In de winter wordt er dus getennist in drie verschillende tennishallen:

  • Sporthal de Bloemen, Castricum voor de jongste jeugd (blauw, rood, oranje)
  • Tennishal Berg en Bal, Castricum, jeugd (groen en geel)
  • Tennishal Sportcentrum Heemskerk, jeugd (groen en geel)

De trainingen starten in de week van 2 oktober 2017

Stuur het online inschrijfformulier voor 27 augustus in! 

Nieuws overzicht