Algemene ledenvergadering 30 maart

Op donderdag 30 maart om 20.00 is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit keer een belangrijke, want er wordt gestemd over een statutenwijziging!

In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 30 maart, zal er gestemd worden over een wijziging in de statuten, namelijk de aanpassing van twee ALV's per jaar naar één ALV per jaar.

Daarnaast zal zoals altijd het wel en wee van de club besproken worden en de stand van zaken van verschillende onderdelen van de club. Download hieronder de agenda en ter informatie ook de huidige statuten.

Downloads:

Nieuws overzicht