In Memoriam: Harry van der Valk

Harry van der Valk

Afgelopen dinsdag bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-bestuurslid en erelid van onze club Harry van der Valk op 90-jarige leeftijd is overleden.

Heb je het over de historie van tennis in Castricum dan heb je het over Harry van der Valk. Harry heeft dan wel niet aan de wieg van het tennis in Castricum gestaan, want dat begon in 1926 (toevallig wel het geboortejaar van hem), maar hij heeft er wel voor gezorgd dat de tennissport in Castricum kon uitgroeien tot een grote tak van sport met 2 verenigingen. Je mag wel stellen dat Harry, samen met een aantal andere bestuurders, verantwoordelijk is voor de aanleg van de huidige 25 tennisbanen (TC Bakkum en TV Castricum bij elkaar).
Een duik in de historie maakt ons wel duidelijk dat we onder andere aan Harry onze accommodatie te danken hebben.

Het is begonnen met de RK Tennisclub O.D.O. waarvan Harry in 1958 voorzitter werd. Deze club huurde een baantje op het tennispark “de Onderlangs” (de huidige begraafplaats) en 2 jaar later werd besloten om deze club op te laten gaan in TC Bakkum. Hiermee werd de relatie tussen TC Bakkum en Harry gelegd en Harry werd voorzitter van de jeugdcommissie.

Daarna begon pas het echte werk voor Harry. In 1967 werd hij voorzitter van de club en de club moest noodgedwongen verhuizen. Hiervoor werd een commissie Nieuwe Banen geformeerd om een nieuw park op te richten aan de Sifriedstraat. Ik heb begrepen dat Harry hier een hele grote rol in gespeeld heeft, met name in de contacten met de gemeente en de contacten met de leveranciers, waarbij hij met passie en een grote drive de basis heedft gelegd voor ons tenniscomplex. Harry blijft tot en met 1971 voorzitter en in deze periode wordt het hele park met 9 banen aangelegd. In de tussentijd zorgt Harry er ook nog voor dat er boven de vereniging een stichting komt te staan, waarmee de basis voor onze vereniging in zijn huidige vorm gelegd is en tot op heden niet veranderd is.

Daarna heeft Harry zich vooral bezig gehouden met de oprichting van TV Castricum, maar bleef ook altijd betrokken bij TC Bakkum. In de jaren 90 heeft hij zich vooral met de financiele zaken van de vereniging bezig gehouden in de financiele adviescommissie. Uit betrokkenheid voor de club heeft hij altijd gevraagd en ongevraagd advies gegeven op het financiele beleid. Ook hiermee is de basis gelegd voor een gezond financieel beleid, waar we nu nog de vruxhten van plukken.

En ten slotte lag zijn hart bij het jeugdtennis. Hij vond het belangrijk dat de jeugd plezier kreeg in het tennisspel. Als dit plezier er was – door het leggen van een goede basis – dan kwam de liefde voor het tennisspel vanzelf wel, zal hij gedacht hebben. En dit heeft er toe geleid dat Harry regelmatig op de middaguren op het tennispark te vinden was om onze jongste jeugd te begeleiden op de tennisbaan. Een betere ambassadeur kan je je voor de tennissport en voor TC Bakkum niet voorstellen. Het erelidmaatschap is dan ook in 1978 volledig terecht aan Harry verleend en de gedachte aan Harry van der Valk zal dan ook op ons tennispark voortleven.

We willen de familie Van der Valk heel veel sterkte wensen met het grote verlies van Harry en we gaan er van uit dat de mooie herinneringen aan Harry er voor zorgen dat het verlies verwerkt kan worden en een mooie plek kan krijgen.

Namens het bestuur van TC Bakkum
Marko Ducro
Voorzitter

Downloads:

Nieuws overzicht