Algemene Leden Vergadering

ALV

Op dinsdag 29 november om 20.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats op de club. 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

 • Opening
  • Vaststellen van de agenda
  • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Verslag van de algemene ledenvergadering maart 2016
 • Mededelingen van het bestuur
  • Aftreden
  • Benoeming nieuwe bestuursleden
  • Voorzitterschap
 • Update financien
 • Update CCT
 • Update CJT
 • Update Parkbeheer
 • Update PR & Communicatie
 • Jaarverslagen van onze commissies
 • Rondvraag
 • Sluiting

Alvast inlezen? De allerlaatste Umpire is hier te vinden. Met heel veel dank aan Rob Schut, die zich hier jarenlang voor heeft ingezet.  

Tot 29 november! 

Nieuws overzicht