Ouderavond donderdag 24 maart

Op donderdag 24 maart is er vanaf 20.00 uur een ouderavond in het clubhuis. Op deze avond wordt er informatie gegeven over de komende voorjaarscompetitie, het nieuwe (jeugd)beleid voor de komende jaren en de eerste wijzigingen in dat licht. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders van selectiejeugd, maar staat ook open voor ouders van (nog) niet selectieleden om meer informatie te krijgen over wat de jeugdselectie bij TC Bakkum inhoudt.

De CCT vindt het belangrijk duidelijkheid te scheppen over wat selectietennis bij TC Bakkum inhoudt. De selectie krijgt gesubsidieerde trainingen en kleding en daar verwacht de club natuurlijk ook het een en ander voor terug.  De afspraken daarover blijken niet altijd bij iedereen bekend en soms ook niet haalbaar. Het recent vastgestelde CCT beleidsplan bevat in dit verband enkele wijzigingen en verduidelijking voor 2017. Daar waar mogelijk zal ook in 2016 op onderdelen al een begin worden gemaakt met de introductie van het nieuwe beleid. Op deze avond zullen we ruim de tijd nemen om het nieuwe plan nader toelichten.

 Indeling van de avond is:

 Welkomstwoord

 Korte samenvatting oude beleidsplan

 Uitleg van nieuwe beleidsplan

 Indeling in spelersprofielen (A, B, C)

 Trainingspakketten per profiel en kosten voor de speler/ouder ten opzichte van de club

 Verwachtingen en vereisten m.b.t. niveau, beschikbaarheid en progressie, per profiel

 
Daarnaast zal ook aandacht zijn voor de inhoud en opzet van de trainingen en het trainersteam.

 
We hopen u en mogelijk vele anderen de 24ste te ontmoeten en het tennisseizoen en de jeugdselectie zo een goede en heldere start te geven.

Nieuws overzicht