De nieuwe Umpire!

Bijgaand de nieuwe Umpire met daarin o.a. de activiteitenkalender, notulen afgelopen ALV, datum nieuwe ALV (dinsdag 29 maart), contributies en tarieven, het bestuurlijk jaarverslag en wat interessante feiten. Als aparte bijlage ook het Financieel Jaarverslag 2014/2015. 

Downloads:

Nieuws overzicht